Karta członkowska

Każdy uczestnik zajęć w Kids Studio jest zobowiązany do zakupienia karty członkowskiej w cenie 25 zł.

Jest to wydatek jednorazowy.

Cennik zajęć dla dzieci

Miesięczny pakiet członkowski

69 zł – 8 wejść

Miesięczny pakiet członkowski +

100 zł – 8 wejść + pakiet 4 otwartych zajęć karnetowych

Otwarte zajęcia karnetowe
Osoby, które nie są członkami zespołów, lub które nie wykupiły pakietu członkowskiego w zespole na dany miesiąc, mogą nabyć jeden z dwóch karnetów, który uprawnia do udziału w otwartych zajęciach karnetowych.

Karnet

60 zł – 4 wejścia

Karnet

100 zł – 8 wejść