Akrobatyka dla dzieci

Wszystkie dzieci w zapraszamy na lekcje akrobatyki! Na zajęciach nasi trenerzy będą zarażać pasją i przekazywać wiedzę jak bezpiecznie wykonywać najbardziej zwariowane figury – od stania na rękach po mostki, gwiazdy i salta! Są to zajęcia, na których liczy się nie tylko dyscyplina i motywacja, ale również systematyczność i wyznaczanie sobie kolejnych celów.   Kiedy odbywają się…

Rytmika w Kids Studio

Rytmika w Kids Studio to ćwiczenia, które mają na celu kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz zdolność reagowania na bodźce i interpretacji podstawowych elementów muzyki. Zajęcia z rytmiki zawierają w sobie naukę prostych układów tanecznych do różnego typu muzyki. Zabawy ruchowe pogłębiają dziecięcą świadomość ciała, rozwijają motorykę, sprawność, płynność ruchu i poprawiają orientację w przestrzeni. Zajęcia rozwijają…